Organizacja pogrzebu

Organizacja pogrzebu często spada na nas nagle i nieoczekiwanie. Do tego towarzyszą nam emocje nad, którymi trudno zapanować. Musimy tą uroczystość zorganizować dość szybko. Przygotowałam poradnik, w którym napisałam o najważniejszych sprawach. Dokumentach jakie należy przygotować oraz organizacji pogrzebu we własnym zakresie lub przez firmę pogrzebową.

Organizacja pogrzebu – dokumenty

Karta zgonu.

Dokument uprawniający do odebrania zmarłej osoby ze szpitala, przewiezienia do domu lub kostnicy oraz wystawienia aktu zgonu. Wypisanie karty jest bezpłatne.
Jeśli osoba zmarła w domu z przyczyn naturalnych,kartę zobowiązany jest wystawić wezwany lekarz rodzinny lub lekarz pogotowia ratunkowego (tel. 999 lub 112 z telefonów komórkowych). Pamiętaj, że lekarz z pogotowia nie ma prawa wypisać jedynie tzw. karty informacyjnej a po kartę zgonu odesłać do lekarza rodzinnego.

Jeśli osoba zmarła w szpitalu, kartę wystawia lekarz prowadzący pacjenta.

Jeśli osoba zmarła w wyniku wypadku lub przestępstwa, wezwany do zmarłego lekarz może odmówić wystawienia karty zgonu i zadecydować o przewiezieniu zwłok do zakładu medycyny sądowej. Kartę zgonu wystawi wówczas lekarz, który na zlecenie policji lub sądu, dokonał oględzin lub sekcji zwłok.

Akt zgonu.

Dokument uprawniający do otrzymania zasiłku pogrzebowego, załatwienia spraw spadkowych i związanych z wypłatą ubezpieczeń.

Akt zgonu wystawia urząd stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce zgonu. Zgon należy zgłosić w urzędzie najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia śmierci lub w ciągu 24 godzin gdy osoba zmarła w wyniku choroby zakaźnej.

Dokumenty niezbędne do wystawienia aktu zgonu:

  • Karta zgonu
  • Dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon oraz zmarłej osoby
  • Odpis aktu urodzenia w przypadku dziecka
  • Książeczka wojskowa gdy zmarły miał mniej niż 50 lat
  • Akt małżeństwa jeżeli zmarłym jest współmałżonek
  • Dokumentacja z prokuratury w przypadku śmierci w wypadku lub przestepstwa
  • Wniosek o wydanie 3 odpisów aktu zgonu (bezpłatnie)