Organizacja pogrzebu we własnym zakresie

Organizacją pogrzebu we własnym zakresie była czymś oczywistym jeszcze w latach 80-tych. Dzisiaj pochówkiem najczęściej zajmują się zakłady pogrzebowe. Ale jeśli jest taka nasza wola i czujemy się na siłach mamy prawo zorganizować pogrzeb sami.

W ciągu 72 godzin mamy obowiązek pochować zmarłą osobę. Gdy śmierć nastąpiła w wyniku choroby zakaźnej musimy to zrobić do 24 godzin.

Jeśli nie ma możliwości zorganizowania pogrzebu w tym czasie ciało należy przewieźć do kostnicy.

Aby zorganizować pogrzeb musimy posiadać kartę zgonu.

W przypadku, kiedy samodzielnie organizujemy pogrzeb należy:

  • przygotować ciało zmarłego, zadbać o ubiór, toaletę (czesanie, golenie, makijaż…), lub inne zabiegi np. balsamowanie
  • kupić trumnę lub urnę, należy je zamówić w zakładzie pogrzebowym; urnę można kupić bezpośrednio przez stronę artystyczneurny.pl
  • wybrać cmentarz i wykupić kwaterę chyba, że zmarły posiadał zarezerwowane i opłacone miejsce
  • ustalić datę pogrzebu i ewentualnie kremacji
  • ustalić szczegóły ceremonii; wybranie obrządku religijnego lub pogrzebu świeckiego,
  • wybrać miejsce w którym można zorganizować pożegnanie zmarłego
  • zadbać o odpowiedni wystrój: muzyka, fotografie, film… zgodnie z upodobaniami zmarłej osoby
  • rozwiesić klepsydry, zamówić nekrologii w prasie, internecie
  • zamówić kwiaty
  • zamówić w zakładzie pogrzebowym transport na cmentarz lub krematorium. Urnę z prochami możemy odebrać sami.