Organizacja pogrzebu przez firmę pogrzebową

Organizacja pogrzebu przez firmę pogrzebową.
Jak znaleźć zakład pogrzebowy?
Wiele adresów zakładów pogrzebowych znajdziemy w internecie lub w gazetach. Biura firm znajdziemy także w okolicach cmentarzy.
Część zakładów świadczy usługę mobilnego biura. Telefonicznie można umówić wizytę pracownika zakładu pogrzebowego i wszelkie formalności załatwić w domu.
Zdarzają się przypadki niezgodnego z prawem działania lekarzy lub innych osób, które przekazują informacje o śmierci pacjenta zakładowi pogrzebowemu, który niezwłocznie dzwoni do rodziny proponując swoje usługi.
Nie musimy takiej usługi przyjmować.
Jakie dokumenty będą potrzebne w zakładzie pogrzebowym?
karta zgonu
dowód osobisty zmarłego i osoby organizującej pogrzeb
potwierdzenie z miejsca pracy o zatrudnieniu, ewentualnie ostatni wyciąg z reny lub emerytury (niezbędne do otrzymania zasiłku pogrzebowego z ZUS)
Jakie usługi świadczą zakłady pogrzebowe?
Zakłady pogrzebowe świadczą szeroki wachlarz usług w różnym standardzie. Coraz więcej firm posiada w swojej ofercie zabiegi tanatopraksji (balsamowania), kosmetyki pośmiertnej, nietypowe modele trumien i urn czy luksusowe karawany.
Jeśli niezbędny jest transport zwłok jedynie firma, która spełnia ustawowe warunki sanitarne może świadczyć taka usługę.
Większość czynności związanych z organizacją pogrzebu możemy zlecić zakładowi pogrzebowemu lub wybrać tylko niektóre usługi z całej oferty.
Ważne by podpisać umowę z dokładnym wyszczególnieniem usług na które się decydujemy i cen.
Podstawowe ustalenia przy organizowaniu pogrzebu dotyczą:
daty pogrzebu oraz kremacji jeśli wybieramy spopielenie zwłok
miejsca pochówku
przygotowania zmarłego do pochówku; ubiór, toaleta, kosmetyka
rodzaj obrządku religijnego lub szczegóły pogrzebu świeckiego
modelu trumny lub urny; najczęściej wybieramy z katalogu
rodzaj wieńców i kwiatów także wybieramy z katalogu
Firmie pogrzebowej możemy także zlecić wydruk klepsydr, umieszczenie nekrologów w gazetach, załatwienie aktu zgonu czy zasiłku pogrzebowego.
W wielu zakładach pogrzebowych pracownicy sprostają różnym nietypowym oczekiwaniom ze strony osób organizujących pogrzeb.
Jakie sprawy musimy załatwić osobiście? 
Osobiście musimy załatwić część spraw:
mszę w danym obrządku religijnym – w parafiach
wykup kwatery na cmentarzu
odebrać akt zgonu w USC zgodnie z naszym miejscem zamieszkania
Jak rozliczyć się z zakładem pogrzebowym?
Z firmą pogrzebową rozliczymy się gotówką, przelewem, kartą a także pobraniem należności z zasiłku pogrzebowego jeśli zmarły był ubezpieczony lub w chwili śmierci pozostawał na utrzymaniu osoby ubezpieczonej.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *