Organizacja pogrzebu przez firmę pogrzebową

Organizacja pogrzebu przez firmę pogrzebową.

Jak znaleźć zakład pogrzebowy?

Wiele adresów zakładów pogrzebowych znajdziemy w internecie lub w gazetach. Biura firm znajdziemy także w okolicach cmentarzy.

Część zakładów świadczy usługę mobilnego biura. Telefonicznie można umówić wizytę pracownika zakładu pogrzebowego i wszelkie formalności załatwić w domu.

Zdarzają się przypadki niezgodnego z prawem działania lekarzy lub innych osób, które przekazują informacje o śmierci pacjenta zakładowi pogrzebowemu, który niezwłocznie dzwoni do rodziny proponując swoje usługi.

Nie musimy takiej usługi przyjmować.

Jakie dokumenty będą potrzebne w zakładzie pogrzebowym?

 • karta zgonu
 • dowód osobisty zmarłego i osoby organizującej pogrzeb
 • potwierdzenie z miejsca pracy o zatrudnieniu, ewentualnie ostatni wyciąg z reny lub emerytury (niezbędne do otrzymania zasiłku pogrzebowego z ZUS)

Jakie usługi świadczą zakłady pogrzebowe?

Zakłady pogrzebowe świadczą szeroki wachlarz usług w różnym standardzie. Coraz więcej firm posiada w swojej ofercie zabiegi tanatopraksji (balsamowania), kosmetyki pośmiertnej, nietypowe modele trumien i urn czy luksusowe karawany.

Jeśli niezbędny jest transport zwłok jedynie firma, która spełnia ustawowe warunki sanitarne może świadczyć taka usługę.

Większość czynności związanych z organizacją pogrzebu możemy zlecić zakładowi pogrzebowemu lub wybrać tylko niektóre usługi z całej oferty.

Ważne by podpisać umowę z dokładnym wyszczególnieniem usług na które się decydujemy i cen.

Podstawowe ustalenia przy organizowaniu pogrzebu dotyczą:

 • daty pogrzebu oraz kremacji jeśli wybieramy spopielenie zwłok
 • miejsca pochówku
 • przygotowania zmarłego do pochówku; ubiór, toaleta, kosmetyka
 • rodzaj obrządku religijnego lub szczegóły pogrzebu świeckiego
 • modelu trumny lub urny; najczęściej wybieramy z katalogu
 • rodzaj wieńców i kwiatów także wybieramy z katalogu

Firmie pogrzebowej możemy także zlecić wydruk klepsydr, umieszczenie nekrologów w gazetach, załatwienie aktu zgonu czy zasiłku pogrzebowego.

W wielu zakładach pogrzebowych pracownicy sprostają różnym nietypowym oczekiwaniom ze strony osób organizujących pogrzeb.

Jakie sprawy musimy załatwić osobiście? 

Osobiście musimy załatwić część spraw:

 • mszę w danym obrządku religijnym – w parafiach
 • wykup kwatery na cmentarzu
 • odebrać akt zgonu w USC zgodnie z naszym miejscem zamieszkania

Jak rozliczyć się z zakładem pogrzebowym?

Z firmą pogrzebową rozliczymy się gotówką, przelewem, kartą a także pobraniem należności z zasiłku pogrzebowego jeśli zmarły był ubezpieczony lub w chwili śmierci pozostawał na utrzymaniu osoby ubezpieczonej.